Partneři projektu:

Vy ještě nemáte svůj byt? Vyberte si z naši nabídky bytů

Podmínky a financování

Platební podmínky a financování

Základní kupní cena se skládá z:

  1. ceny za bytovou jednotku vč. standardního vybavení
  2. ceny terasy nebo balkonu
  3. ceny za nebytový prostor - skladový box
  4. ceny za převod spoluvlastnického práva k nebytovému prostoru a s ním spojeného práva jeho užívání
  5. ceny za převod spoluvlastnického práva k pozemku a s ním spojeného práva jeho užívání
  6. ceny za samostatné parkovací stání

Kupní cena je uvedena včetně 15% DPH a platí se formou záloh. V případě, že dojde ke zvýšení sazby DPH, bude cena navýšena o tuto změnu.

Společnost M.S.QUATRO s.r.o. nabízí klientům platební podmínky umožňující různé typy financování. Klient má možnost financovat nemovitost z vlastních zdrojů nebo užitím hypotéčních úvěrů a navíc je možno domlouvat individuální platební podmínky.

Termíny a způsob úhrady kupní ceny

Podpisem Rezervační smlouvy a úhradou rezervačního poplatku ve výši 4 % ze základní kupní ceny si klient zablokuje vybranou jednotku na 30 dní. V průběhu této doby se dojednají podmínky Kupní smlouvy. 

Kupní cenu (poníženou o rezervační poplatek) klient uhradí do 60-ti dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy.